Regulamin sklepu / Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU

1.Przyjmowanie i realizacja zamówień 

1.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony skodaczesci24.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 54 427 14 87 / 515 290 930  lub za pomocą adresu e-mail  skoda.czesci@wp.pl .

2.  Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 

3.  W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.

4.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

5.   Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem skoda.czesci@wp.pl lub telefnicznie pod numerami umieszczonymi na stronach www.skodaczesci24.pl zakładka kontakt . 

 

2. Ceny towarów

1.Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

3. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:


Diluonline

Szkleniec 18

87-632 Osówka

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.


2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.

4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.

 

4. Postanowienia końcowe

1.  Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu skodaczesci24.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

2.  Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie skodaczesci24.pl

3.  Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

4.   Regulamin określa zasady zakupów w sklepie skodaczesci24. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 

 


Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest:


Diluonline

Szkleniec 18

87-632 Osówka


Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Poniżej nasze dane kontaktowe:


adres e-mail: skoda.czesci@wp.pl

adres pocztowy: Szkleniec 18, 87-632 Osówka


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rozpoczęcia współpracy, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Diluonline?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne, abyś był klientem naszego sklepu. Dane służą nam do:


  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta;

  • obsługi zamówień;

  • obsługi reklamacji w naszym sklepie;

  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, również poprzez formularz kontaktowy,

  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

  • celów podatkowych i rachunkowych;

  • rozwiązywania problemów technicznych.


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?


Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby umożliwić Ci zakupy w naszym sklepie: adres e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, adres.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli umożliwić Ci zakupów w sklepie, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:


  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Podczas realizacji usług może wystąpić sytuacja, że dane będą przetwarzane przez naszych partnerów, tj. firmy zajmujące się fizycznym utrzymaniem serwerów/domen oraz administratorów technicznych (nazwa.pl). Jest to niezbędny dostęp, rezygnacja ze zgody przetwarzania danych przez partnerów wiąże się z usunięciem usług.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Diluonline zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Profilowanie danych osobowych przez DiluOnline polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


 Copyright by DILUonline © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.